Modificació de dades al Butlletí e-Cultura
* La teva adreça d'email:
   Nom:
   Cognoms:
   Data de naixement:
   Nacionalitat:
   Telèfon Mòbil:
   Telèfon Fix:
   Tipus i nom de la via:
   Número:
   Bloc:
   Escala:
   Pis:
   Porta:
   Codi Postal:
   Població:
   Quin tipus d'informació vols rebre?


D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer de Contactes del Departament de Cultura de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, amb la finalitat de gestionar els contactes i mailing del propi Departament. Les seves dades no seran cedides a tercers. Vosté consent expressament en el tractament de les seves dades per la finalitat indicada. Podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, adreçant-vos per escrit al contacte/baixa de la pròpia newsletter o a l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic de l'Ajutament: Pl. Ajuntament, 1, 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona), indicant clarament en l'assumpte Exercici de Dret LOPD. cultura@santboi.cat
* 
 
 Tots els camps marcats amb * són obligatoris